Betlejemskie Światło Pokoju w Łaskarzewie

Już niedługo do naszego powiatu dotrze Betlejemskie Światło Pokoju.Akcję zorganizowano po raz pierwszy w 1986 roku w Linz,  w Austrii. Każdego roku wybrana dziewczynka lub chłopiec odbierają Światło z Groty Narodzenia Pańskiego w Betlejem. Następnie Światło transportowane jest do Wiednia. Potem Płomień jest przekazywany mieszkańcom miasta i przedstawicielom organizacji skautowych z wielu krajów europejskich.Od 1991 roku tradycją jest, iż ZHP otrzymuje Światło od słowackich skautów.  Harcerki i harcerze przekazują Światło dalej na wschód: do Rosji, Litwy, Ukrainy i Białorusi, na zachód do Niemiec, a także na północ – do Danii.

Tegoroczne hasło akcji brzmi następująco: „Odważnie twórzmy pokój!” -„Tworzenie pokoju to sztuka dobrze pojętego kompromisu, to sztuka wyrozumiałości, cierpliwości i poświęcenia” – wyjaśnia na stronie swiatlo.zhp.pl hm. Monika Kubacka, rzecznik prasowy ZHP.

Zapraszamy wszystkich do odwiedzin w łaskarzewskim kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego, gdzie w środę 14 grudnia o godzinie 17-ej podczas Mszy Św. łaskarzewskie zuchy i harcerze z 100-ej WDH „Arbaro” przekażą Światło przywiezione z Archikatedry Św. Jana Chrzciciela w Warszawie.
Na spotkanie zapraszamy drużyny i gromady z całego hufca, by w następnych dniach zaniosły BŚP dalej – w swoich parafiach i miejscowościach.

Dodaj komentarz