Hufiec

Hufiec ZHP „Orłów” Garwolin jest funkcjonującą na terenie powiatu garwolińskiego jednostką organizacyjną ZHP.

Związek Harcerstwa Polskiego to największa w Polsce, licząca 120 tys. członków, organizacja wychowawcza. To ogólnopolskie, apolityczne stowarzyszenie, którego misją jest wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży (harcerek i harcerzy) oraz kształtowanie ich charakteru poprzez wpajanie wartości, takich jak patriotyzm, wiara, nauka, praca, braterstwo, wolność i sprawiedliwość. Związek Harcerstwa Polskiego jest członkiem Światowej Organizacji Ruchu Skautowego (WOSM) oraz Światowego Stowarzyszenia Skautek i Przewodniczek (WAGGGS), do których łącznie należy około 50 mln skautów ze wszystkich krajów i kontynentów.

Hufiec ZHP „Orłów” Garwolin skupia w 35 środowiskach blisko 500 harcerek, harcerzy i instruktorów. Drużyny harcerskie i gromady zuchowe działające w hufcu uczą poprzez zabawę – dzieci i młodzież uczestniczą w imprezach, wyjazdach, dzięki którym zdobywają nowe umiejętności i zawiązują przyjaźnie, a także rozwijają swoje zainteresowania na szkoleniach prowadzonych przez instruktorów. Celem pracy instruktorów harcerskich jest wychowanie młodych obywateli w zgodzie z bliźnim i samym sobą.

Bardzo ważnym aspektem działalności Hufca „Orłów” jest organizowanie wypoczynku letniego i zimowego, dzięki któremu uczestnicy mogą nabyć kolejnych doświadczeń i spędzić czas wolny w aktywny, produktywny sposób.

Najważniejszymi partnerami w pracy wychowawczej ZHP są rodzice i szkoła.

Wspierają nas: