KROK 1. Wypełnij odpowiednią rubrykę w rocznym zeznaniu podatkowym.

W rubryce „Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego OPP”) wpisz:

  • jeśli 1% ma trafić bezpośrednio do hufca– Chorągiew Stołeczna – Hufiec ZHP Garwolin – KRS 0000268913
  • jeśli 1% ma trafić do danej jednostki– Chorągiew Stołeczna – Hufiec ZHP Garwolin – NAZWA JEDNOSTKI – KRS 0000268913

KROK 2. Złóż zeznanie podatkowe i zapłać podatek.

Pamiętaj, że kwota nie może przekraczać 1 % podatku należnego, wynikającego z zeznania podatkowego, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół.

Na jakie jednostki można przekazać 1%?

1% podatku można przekazać na wszystkie gromady zuchowe i drużyny harcerskie oraz kluby i zespoły działające w hufcu.
Przy uzupełnianiu celu szczegółowego należy pamiętać, aby najpierw wpisać nazwę hufca, a następnie jednostki – można podać samą nazwę lub jej numer.

Co zrobimy z otrzymanymi pieniędzmi?

Państwa pieniądze zostaną przekazane na:

  • zakup potrzebnych materiałów programowych
  • zakup sprzętu turystycznego oraz rzeczy niezbędnych do zorganizowania obozu
  • dofinansowanie wyjazdów – rajdów, biwaków i obozów dla członków naszego hufca