KS „Starszaki” 35+

Powrót do harcerstwa po latach? A może niespełnione marzenie z dzieciństwa?

W naszym hufcu funkcjonuje krąg starszyzny – drużyna dla dorosłych, za równo tych, którzy swoją przygodę z harcerstwem zawiesili i nie wiedzą jak do niej wrócić, jak i tych, którzy chcą ją zacząć!

Krąg Starszyzny „Starszaki” działa przy Hufcu „Orłów” od 2016 roku, to grupa dorosłych, gotowych nieść pomoc środowiskom harcerskim, przeżywać własną przygodę byłych i przyszłych instruktorów. Szefem kręgu jest pwd. Bogdan Dziubak – bogdan.dziubak@zhp.net.pl