Przygoda zaczyna się tutaj!
Slider
https://www.facebook.com/GarwolinZHP/posts/3523122874373497

Harcerstwo to przede wszystkim ruch

Wspieramy wychowanie dzieci i młodzieży zgodnie z harcerskimi wartościami, takimi jak: patriotyzm, braterstwo, przyjaźń, służba, wiara, praca, sprawiedliwość, wolność i pokój.

Kształtujemy charakter młodego człowieka
Image is not available

Związek Harcerstwa Polskiego jest największą w Polsce, liczącą ponad 110 000 członków, organizacją wychowawczą dzieci i młodzieży.

Slider

Harcerski program

Osiąganie sukcesów wychowawczych w naszych czasach nie wymaga rewolucji programowej. Ponadczasowość założeń harcerstwa sprawia, że nie wymagają one uaktualniania. Nasz program jest atrakcyjny i skuteczny. Działamy w następujących grupach metodycznych:

Zuchy

Dzieci w wieku 6-9 l.

Harcerze

Dzieci w wieku 10-13 l.

Harcerze starsi

Dzieci w wieku 13-16 l.

Wędrownicy

Młodzież i dorośli
w wieku 16-21 l.


Nasza stanica w Polewiczu

Zapraszamy do wypoczynku nad Wilgą!
Image is not available

Jesteśmy świetnie przygotowani na wszelkie biwaki kolonie i obozy. Przyjeżdżają do nas goście z całej Polski i bardzo sobie to miejsce chwalą!

Slider

Jesteśmy częścią Związku Harcerstwa Polskiego