Zapraszamy do kontaktu!

Hufiec „Orłów” ZHP w Garwolinie
Siedziba Komendy Hufca: ul. Staszica 15, 08-400 Garwolin
Dane do faktur: Chorągiew Stołeczna ZHP, ul. Piaskowa 4, 01-067 Warszawa, NIP: 527-252-61-38

Nr konta bankowego hufca: 49 1240 2728 1111 0010 4464 8106
Nr konta bankowego stanicy: 41 1240 2728 1111 0010 4835 5978

KRS: 0000268913

KOMENDANT HUFCA:
phm. Leszek Ochniewicz
kontakt: leszek.ochniewicz@zhp.net.pl
ZASTĘPCA KOMENDANTA I SKARBNIK HUFCA:
pwd. Piotr Gontarz
kontakt: piotr.gontarz@zhp.net.pl
CZŁONKOWIE KH:
ds. pracy z kadrą phm. Aleksandra Stoń
kontakt: aleksandra.ston@zhp.net.pl
ds. pracy z kadrą phm. Magdalena Piłka
kontakt: przybysz.magdalena@zhp.net.pl
ds. promocji i pozyskiwania środków phm. Katarzyna Łapacz
kontakt: katarzyna.lapacz@zhp.net.pl
KOMISJA STOPNI INSTRUKTORSKICH
hm. Tadeusz Głasek
phm. Anna Piwowarczyk